Sedari kuasa kita!

Sedari kuasa kita!

Pengikut

23 Februari, 2014

Kisah di sebalik pemecatan di PKNS

 (Guna google translate. Kalau tunggang langgang, biasa la!)

Terdapat beberapa kekecohan baru-baru ini apabila khidmat 22 kakitangan kontrak PKNS telah ditamatkan. Penyokong Azmin Ali menjerit bahawa mereka telah dipecat secara tidak adil ( BACA DI SINI ). Sebenarnya , ada sebab yang sah tentang mengapa mereka telah dibuang kerja,  laporan Malay Mail 12 Februari 2004 ( di bawah) mendedahkan.

PKNS sedang digunakan sebagai "alat"' untuk memberi ganjaran kepada para penyokong ahli politik utama tertentu dalam Pakatan Rakyat Selangor , khususnya dari PKR. Orang-orang ini terlebih bayar dan mereka benar-benar tidak mempunyai banyak kerja yang perlu dilakukan sehingga sebahagian besar masa mereka hanya duduk-duduk membaca akhbar. Tambahan pula, gaji mereka adalah melebihi dari harga pasaran.

Sebagai contoh, Datuk Othman Omar, yang telah memecat Azmin Ali  dibayar RM45 , 000 sebulan , yang lebih daripada dua kali apa yang dia akan mendapat di sektor awam .

Paling menarik kisah seorang pekerja kontrak , Faridah Rohani Rais, yang memperoleh RM7, 000 sebulan ditambah dengan elaun khas sebanyak RM1, 000 setiap jam hanya untuk menulis ucapan GM dan  bertindak sebagai 'perunding khas' beliau.

Ironinya untuk perkara ini adalah perunding yang lain, Perunding Kriss Komunikasi, sebenarnya berfungsi membuat tugasFaridah,  juga dibayar RM1, 000 satu jam untuk salinan kerjanya. Kemudian, pakar runding yang lain, Rafei dari CT Cua , telah dibayar RM200, 000 untuk mengendalikan penjenamaan semula PKNS ini .

Mengapa Faridah dibayar RM7, 000 sebulan dan RM1, 000 bagi setiap jam untuk melakukan kerja yang orang lain dibayar jumlah wang yang besar  untuk lakukan?

Kee Lian Yong , seorang lelaki yang menjaga Pemasaran dan Projek Khas , dibayar RM10, 000 sebulan, sebagaimana yang Marhain , Rustam Drury, Mahinder Singh, Fadzil Amidi , dan Mior Mahathir.

Radha dari Kewangan dan Projek Khas dibayar RM16, 000 sebulan, sebagaimana yang Puan Sharifah Susan, Dr Ravindran , dan Nurul Muaz Omar.

Puan Madihah Hassan dibayar RM18, 000 sebulan manakala Rosli Mohamad dibayar RM20, 000 dan Dr Aliff Aiman ​​Abdullah dibayar RM27 , 000.

Dr Armeen Papazian , perunding dari Lubnan , telah dibayar RM1.5 juta dalam yuran perundingan untuk kerja-kerja tidak dilakukan semasa Sahul Hamid Daud menerima sejumlah jumlah kontrak lebih RM3 juta sepanjang dua tahun walaupun dia tidak menyiapkan kerja dan selepas dia meninggalkan mereka terpaksa buat semula segala-galanya.

Kemudian PKNS menganjurkan majlis perkahwinan untuk ' Angkasawan ' Dr Sheikh Muzaffar dengan kos RM520, 000. PKNS juga membayar penyanyi Zainal Abidin  RM500, 000 untuk membantu menjual rumah-rumah PKNS yang pada akhirnya berakhir tidak terjual. Jadi yang lebih daripada RM1 juta dalam perbelanjaan untuk membiayai aktiviti remeh yang tidak membawa manfaat kepada golongan miskin dan tiada tempat tinggal Selangor.

Dan senarai itu berterusan .   Dokumen yang saya ada dalam simpanan saya mendedahkan bahawa banyak menerima antara RM20, 000 kepada RM30, 000 sebulan untuk melakukan sangat sedikit kerja selain daripada kerana menjadi penyokong orang-orang tertentu .

Dalam keadaan semua orang sukar untuk menambah kewangan dalam keadaan ekonomi yang semakin mengcengkam, ada individu di  PKNS yang  dibayar untuk tidak melakukan apa-apa kerja.

Jadi PKNS memutuskan untuk menamatkan perkhidmatan hanya 22 daripada puluhan kakitangan berlebihan yang benar-benar tidak mempunyai kerja yang perlu dilakukan dan yang hanya menduplikasi fungsi pekerja lain. Dan mereka dibayar pampasan, juga, di atas itu .

Menurut Menteri Besar Khalid, PKNS mampu menyelamatkan RM7 juta setahun hanya atas 22 yang dipecat ( BACA DI SINI ). Bayangkan berapa banyak terlebihnya kos PKNS jika hanya 22 orang dengan kos RM7 juta.

PKNS adalah sebuah agensi yang dibayar oleh pembayar cukai. Ia bukan tempat untuk meletak penyokong politik dan membayar mereka gaji besar , elaun, dan yuran perundingan untuk melakukan apa-apa  yang akan dipanggil penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Dan anda berani memberitahu kita bahawa Selangor telah bertambah baik sejak Pakatan Rakyat mengambil alih kerajaan?

Dan adakah anda ingin tahu berapa banyak dalam yuran undang-undang negeri ini membayar peguam Pakatan Rakyat ? Anda akan terkejut jika anda adalah untuk melihat invois yang berjalan ke dalam berjuta-juta tanpa butir-butir lain selain daripada hanya ' kerja yang dilakukan ' .

Oh, dan sekiranya anda terlupa , aduan ini telah dibangkitkan oleh peguam DAP. Jadi  saya tidak memperkatakan hal ini secara perseorangan.

***********************************************

Selangor membentuk pasukan petugas untuk memantau penggunaan dana PKNS

(The Malay Mail , 12 Feb 2014) - Kerajaan Selangor telah mengumumkan pembentukan pasukan petugas khas untuk memantau bagaimana Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor ( PKNS) menggunakan dana-dananya.

Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim berkata langkah itu perlu kerana terdapat isu-isu yang berkaitan dengan penggunaan dan perbelanjaan dana yang dimiliki oleh PKNS , yang " perlu dipertingkatkan ".

Khalid juga berkata, pentadbiran beliau telah dimaklumkan bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM ) kini sedang menyiasat dakwaan bahawa dana yang dimaksudkan untuk kelab bola sepak PKNS (FC) telah disalahgunakan .

" Terdapat beberapa isu yang perlu diselesaikan. Saya telah melantik Iskandar Samad, Datuk Teng Chang Khim dan Rodziah Ismail untuk memantau perbelanjaan dana PKNS" , katanya kepada pemberita pada sidang akhbar di sini.

Ketiga-tiga ahli exco kerajaan negeri akan ditugaskan untuk dana pemantauan bermakna untuk pasukan bola sepak PKNS (RM9 juta setiap tahun ), pembangunan keusahawanan (RM5 juta setiap tahun ) dan juga tanggungjawab sosial korporat ( CSR ) yang berjumlah RM30 juta setiap tahun.

PKNS dibuang ke mata awam selepas penamatan baru-baru ini 22 PKNS Holdings Sdn Bhd ( PHSB ) kakitangan dan pemecatan bekas pengurus besar , Datuk Othman Omar dan Setiausaha Eksekutif Norita Mohd Sidek.

Othman dan Norita berasa lega  bulan lepas atas penyingkiran   Azmin Ali dari  lembaga pengarah PKNS.

Khalid telah mengekalkan pemecatan ini sebagai sebahagian daripada penstrukturan semula untuk mengurangkan kos di badan milik negeri .

 MB Selangor mendakwa PKNS telah menyelamatkan hampir RM7 juta setahun daripada pelaksanaan penstrukturan semula.

ADUN Pelabuhan Klang ini telah menjelaskan bahawa penamatan itu selaras dengan perjanjian integriti yang ditandatangani antara PKNS dan Ketelusan Antarabangsa Malaysia.

Di bawah perjanjian itu, pemberi maklumat telah membuat aduan bahawa kakitangan tetap telah disekat dari kenaikan pangkat ke jawatan yang lebih tinggi yang telah diduduki oleh pekerja PHSB .

Catatan dan jabatan membayar gaji yang tinggi didakwa diwujudkan untuk diisi oleh pekerja PHSB , kata Khalid.

Terdapat juga aduan bahawa pekerja PHSB telah dilantik melalui prosedur pengambilan yang tidak betul, kata Khalid.

MB Selangor juga telah menyatakan beliau tidak akan memohon maaf atau menarik balik surat pemecatan 22 kakitangan kontrak PKNS Holdings Sdn Bhd .

Nota: Kalau pening baca yang atas, baca artikel asal di bawah nih.


There was some brouhaha recently when the services of 22 PKNS contract staff were terminated. Azmin Ali’s supporters screamed that they had been unfairly dismissed (READ HERE). Actually, there is a very valid reason as to why they were dismissed, as The Malay Mail report of 12th February 2004 (below) reveals.
PKNS is being used as the ‘vehicle’ to reward the supporters of certain key politicians in Pakatan Rakyat Selangor, in particular from PKR. These people are overpaid and they really have not much work to do so most times they just sit around reading newspapers. Furthermore, their salaries are way above what one would consider as market price.
Take the PKNS General Manager, Dato Othman Omar, as an example, the person who sent Azmin Ali his so-called ‘sacking’ letter. He is paid RM45,000 a month, which is more than twice what he would get in the public sector.
Most interesting would be Othman’s ‘Girl Friday’, Faridah Rohani Rais, who earns RM7,000 a month plus a special allowance of RM1,000 per hour just for writing the GM’s speeches and for acting as his ‘special consultant’.
The irony to this whole thing is another consultant, Consultant Kriss Communications, actually does Faridah’s work and is also paid RM1,000 an hour to duplicate her work. Then yet another consultant, Rafei from CT Cua, was paid RM200,000 to handle PKNS’s rebranding exercise.
Why is Faridah paid RM7,000 per month and RM1,000 per hour to do work that other people are paid huge sums of money to do?
Kee Lian Yong, the man in charge of Marketing and Special Projects, is paid RM10,000 a month, as are Marhain, Rustam Drury, Mahinder Singh, Fadzil Amidi, and Mior Mahathir.
Radha from Finance and Special Projects is paid RM16,000 a month, as are Puan Sharifah Susan, Dr. Ravindran, and Nurul Muaz Omar.
Puan Madihah Hassan is paid RM18,000 a month while Rosli Mohamad is paid RM20,000 and Dr Aliff Aiman Abdullah is paid RM27,000.
Dr Armeen Papazian, the consultant from Lebanon, was paid RM1.5 million in consultancy fees for work not done while Sahul Hamid Dawood received a total contract sum of more than RM3 million over two years although he did not complete his job and after he left they had to redo everything.
Then PKNS threw a wedding dinner for ‘Astronaut’ Dr Sheikh Muzaffar at a cost of RM520,000. PKNS also paid singer Zainal Abidin of ‘Hijau’ fame RM500,000 to help sell PKNS houses that in the end ended up unsold. So that is more than RM1 million in expenses to finance frivolous activities that brings no benefit to the poor and homeless of Selangor.
And the list goes on. I have in my hand pages and pages of such exorbitant expenses that can only be equated to a wastage of the taxpayers’ money. Those documents that I have in my possession reveal that many others receive between RM20,000 to RM30,000 a month for doing very little other than for being the supporters of certain people.
And you people complain that times are hard and that it is difficult to make ends meet in these hard and trying times? Well, that may be true for you. But that is not true for these PKNS people who are well paid to hardly do any work.
So PKNS decided to terminate the services of just 22 of these scores of redundant staff that really have no work to do and who were just duplicating the functions of the other employees. And they were paid compensation, too, on top of that.
According to Menteri Besar Khalid, PKNS is able to save RM7 million a year just on these 22 who were sacked (READ HERE). Imagine how much the rest costs PKNS if just 22 people cost RM7 million.
PKNS is an agency that is paid for by the taxpayers. It is not the place to park political supporters and pay them big fat salaries, allowances, and consultancy fees for doing nothing. That would be called abuse of power and corruption. And you dare tell us that Selangor has improved since the time Pakatan Rakyat took over the state?
And do you want to know how much in legal fees the state is paying the Pakatan Rakyat lawyers? You will be astonished if you were to look at the invoices that run into millions with no other details other than just ‘work done’.
Oh, and in case you have forgotten, this complaint was raised by the DAP lawyers so this is not what I say but what the DAP lawyers say.
***********************************************
Selangor forms task force to monitor usage of PKNS funds
(The Malay Mail, 12 Feb 2014) – The Selangor government has announced the formation of a special task force to monitor how the Selangor State Development Corporation (PKNS) is using its funds.
Selangor Mentri Besar Tan Sri Khalid Ibrahim said the move is necessary as there are issues concerning the usage and expenditure of funds belonging to PKNS, which “needs to be improved.”
Khalid also said his administration was informed that the Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) is currently investigating allegations that funds meant for the PKNS football club (FC) was misused.
“There are some issues which needs to be resolved. I have appointed Iskandar Samad, Datuk Teng Chang Khim and Rodziah Ismail to monitor the expenditure of PKNS funds,” he told reporters at a news conference here.
The three state executive council members will be tasked with monitoring funds meant for the PKNS football team (RM9 million per year), entrepreneurial development (RM5 million per year) as well as corporate social responsibility (CSR) amounting to RM30 million each year.
PKNS was thrust into the public eye after the recent termination of 22 PKNS Holdings Sdn Bhd (PHSB) staff and the sacking of its former general manager Datuk Othman Omar and executive secretary Norita Mohd Sidek.
Othman and Norita were relieved of their duties last month over the removal of Selangor PKR chief Azmin Ali from PKNS’ board of directors.
Khalid has maintained the job cull at PHSB was due of revelations made by whistle-blowers as well as part of a restructuring exercise to cut costs at the state-owned body.
The Selangor MB claimed that PKNS has saved almost RM7 million a year from the restructuring exercise.
The Port Klang assemblyman explained that the termination was in line with the integrity pact signed between PKNS and Transparency-International Malaysia.
Under the pact, whistle-blowers had lodged complaints that permanent staff were blocked from promotion to higher posts which were occupied by PHSB employees.
New posts and departments paying high wages were allegedly created to be filled by PHSB employees, said Khalid of the complaints.
There were also complaints that PHSB employees were appointed by recommendations, bypassing proper hiring procedures, said Khalid.
The Selangor MB has also stated he will not apologise or retract the dismissal letters of 22 PKNS Holdings Sdn Bhd contract staff.


P/S: Terdapat info yang menyatakan penjawat2 kontrak bergaji besar ini tiada meja kerja di PKNS. Cuma datang sekali-sekala untuk menghadiri mesyuarat. 

2 ulasan:

firdaus mansor berkata...

alaihai yg percaya dgn akhbar haram jadah tu buat apa? Munkin Ramai yg tak tahu dana syarikat sedc Di control kementrian kewangan ? kalau MOF tak luluskan sesuatu perbelanjaan mama kerajaan negeri tak boleh just apa2. sebab tu kerajaan Selangor hanya boleh memantau.......khalid memang tera 22 tu di berhentikan supaya mof tak boleh nak membelanjakan duit rakyat sselangor mengikut acuan khir toyo.....mungkin bn tak akan pakai toyo lagi masa depan. diorang pakai jin pula!!!!!

firdaus mansor berkata...

alaihai yg percaya dgn akhbar haram jadah tu buat apa? Munkin Ramai yg tak tahu dana syarikat sedc Di control kementrian kewangan ? kalau MOF tak luluskan sesuatu perbelanjaan mama kerajaan negeri tak boleh just apa2. sebab tu kerajaan Selangor hanya boleh memantau.......khalid memang tera 22 tu di berhentikan supaya mof tak boleh nak membelanjakan duit rakyat sselangor mengikut acuan khir toyo.....mungkin bn tak akan pakai toyo lagi masa depan. diorang pakai jin pula!!!!!